Eğitim

Yönetim Becerileri Eğitimleri

“Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin”

Platon

Kurumların yönetici yetkinliklerine özel olarak tasarlanan “Etkili Yönetim Becerileri Eğitim Programları”mızda ilk, orta ve üst seviye yöneticilerin beceri, tutum ve davranış gelişimi hedeflenir. Aynı zamanda yöneticiliğe yükselecek beyaz/mavi yaka çalışanların, yönetici yetkinliklerine uygun davranış geliştirerek değerlendirme merkezleri uygulamalarına hazırlanmaları da “Yetkinliklerimi Geliştiriyorum Eğitim Programı” mızın hedefleri arasındadır.

Satış ve Hizmet Modeli Eğitimleri

“İnsanlar kotanızın dolması için sizden satın almazlar, onlara bir değer sunduğunuz için satın alırlar.”

Bob Burg


Kurumların kendi satış ve hizmet süreçleri incelenerek özel olarak tasarlanan “Satış ve Hizmet Modeli Eğitim Programları”, “Müşteri Odaklı Hizmet Kültürü Eğitim Programları”, “Hizmet Odaklı İletişim Programları” ile katılımcıların beceri, tutum ve davranış gelişimi hedeflenir.

Eğitimci Yetiştirme ve Geliştirme Eğitimleri

“Bilmek yetmez uygulamak lazım; istemek yetmez yapmak lazım.”

Johann Wolfgang von GOETHE

Kurumların kendi süreçleri dikkate alınarak özel olarak tasarlanan “Eğitimcinin Eğitimi Programları”, “İşbaşında Teknik Eğitmenlik Programları” ile beyaz/mavi yaka iç eğitmenlerin beceri, tutum ve davranışlarının gelişimi hedeflenir.

Takım Çalışması Eğitimleri

“Bir araya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır.”

Henry Ford


Kurumların ekip içi uyumları ve talepleri dikkate alınarak belirledikleri yetkinlikler doğrultusunda indoor/outdoor takım oyunları ve atölye çalışmaları ile katılımcıların beceri, tutum ve davranış gelişimi hedeflenir.

Kişisel ve Kurumsal Gelişim Becerileri Eğitimleri

“Başkalarını bilmek sadece bilgidir, kendinizi bilmek ise bilgelik. Başkalarında uzmanlaşmak kuvvet, kendinde uzmanlaşmak ise gerçek güçtür.”

Lao Tzu


Kurumların değer ve yetkinliklerine göre “Problem Çözme”, “Profesyonel Olmak”, “Sunuş Becerileri”, “Zaman Yönetimi”, “Doğru İletişim Teknikleri” gibi eğitimlerimiz ile katılımcıların beceri, tutum ve davranış gelişimi hedeflenir.

MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMLERİ 

“Unutmayınız ki! Her aday şirketinizin tanıtımında önemli bir rol oynar.”

 

Kurumların mülakat yapan sorumlularının, mülakat teknikleri konusunda uygulamalarla, yaşayarak ve yaşatarak beceri kazanmalarını sağlamak hedeflenir. “Yetkinlik bazlı Mülakat Teknikleri”, “Uygulamalı Mülakat Teknikleri” eğitim programları kurumların İnsan Kaynakları ve Teknik Fonksiyon sorumlularının ihtiyaçları görüşülerek tasarlanır.

Teknik Uzmanlık Eğitimleri

Yönetici sistemlere ve yapıya odaklanır; lider insanlara odaklanır.”

Cherie Carter-Scott

Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda “Temel Finans”, “Finansçı Olmayanlar için Finans”, “UFRS Eğitimi”, “Finansal Tablolar Analizi ”, “Pazarlama Yönetimi”, “Marka Olma ve Marka Geliştirme Süreci”, “Stratejik Satınalma Yönetimi”, “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi”, “Etkili Pazarlık ve Müzakere Teknikleri” gibi eğitimlerimiz ile katılımcıların teknik bilgi, tutum ve davranış geliştirmeleri hedeflenir.