Dr.Bülent Cerit

Dr. Bülent Cerit
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü çalışmalarını bitirdikten sonra, 1995 yılında aynı üniversiteninFen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi Programında Doktorasını tamamlamıştır.
Akademik çalışmalarının yanısıra, ülkemizin önde gelen bir çok kamu ve özel sektör kuruluşuna İnsan Kaynakları, Kalite Yönetimi ve Kişisel Gelişim alanlarında eğitim ve danışmanlıkdesteği veren Dr. Cerit, halen ITU Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Eğitim ve Danışmanlık alanlarından bazıları şunlardır:
Organizasyonel Gelişme, Toplam Kalite Yönetimi, İnsan Kaynaklarını Yeniden Yapılandırma, Hizmet Yönetimi ve Kalitesi, Profesyonel Davranış Ve Etkin İletişim Teknikleri, FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi), Kariyer Yönetimi, QFD (Kalite Fonksiyonu Yayınımı), Telefonda İletişim Teknikleri, 6 Sigma Yaklaşımı, Başarılı Müşteri İlişkileri, İstatistiksel Proses Kontrol, Çatışma Ve Stres Yönetimi, İş Yerinde İletişim Ve Politika, Yeniden Yapılandırma(Reengineering), Performans Yönetimi, ISO–9001 Kalite Yönetim Sistemi, Liderlik ve Koçluk, ISO 1400 Çevre Yönetim Sistemi, Beden Dili, OHSAS İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi, Takım Kurma Ve Yönetme, Problem Çözme Teknikleri, Kurum Kültürü Belirleme, Süreç Yönetimi, Empatik İletişim, Hedeflerle Yönetim, Etkili Sunum Teknikleri, Kaizen, Telefonda İletişim Teknikleri, Zaman Yönetimi, Toplantı Yönetimi ve Raporlama, Marka Yönetimi, Müzakere Becerileri, Etkin Liderlik Yönetimi, Yönetici Asistanlığı, Kriz Yönetimi

<< Ekibimize Geri Dön