Dr. A. Atilla Perek

Dr. A. Atilla Perek
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversiteden Kamu Maliyesi üzerine Yüksek Lisans derecesi almış, doktorasını ise Marmara Üniversitesi SBE Muhasebe Finansman bölümünde tamamlamıştır.
Halen Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.
Dr. Perek akademik kariyerinin yanı sıra İngilizce ve Türkçe olarak şirketlere finans ve muhasebe branşlarında eğitimler vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.
Akademik yayınları ve makalelerinden bazıları; Doktora Tezi “Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi” Yüksek Lisans Tezi “Türkiye’de Vergi ve Vergi Dışı Teşvikler: Yatırım Teşvikleri”, “Şirket Birleşmelerinin Bir Parçası Olarak Elde Edilen ve Aktifleştirilen Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerlemesi ve İngiltere Tecrübesi”, “Değerlemede İsim Hakkı (Telif Ücreti) Ödemekten Kurtulma Yöntemi”, “KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ve Vergi Usul Kanunundaki Değerleme Esaslarına Toplu Bakış”
Eğitim ve Danışmanlık Alanları: (Türkçe/İngilizce)
UFRS, KOBİ-UFRS
Muhasebe (Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesi)
Mali Tablo Analizi
Şirket Değerlemesi
Maddi Olmayan Duran Varlık (Marka – Patent)
Şirket Değerlemesi
Marka Değerlemesi
UFRS, KOBİ-UFRS Uygulama Danışmanlığı
Vergi Danışmanlığı
Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı

<< Ekibimize Geri Dön