Danışmanlık

Müşteri Memnuniyeti Danışmanlığı

“Ölçüm, kontrole ve sonunda iyileşmeye götüren ilk adımdır. Eğer ölçemezseniz, anlayamazsınız. Eğer anlayamazsanız, kontrol edemezsiniz. Ve eğer kontrol edemezseniz, iyileştiremezsiniz.”


H. James HarringtonSatın alma niyeti ve müşteri sadakatinin en önemli belirleyicisi olan müşteri
memnuniyetinin periyodik olarak kalitatif ve kantitatif olarak ölçülmesi, şirketin makro planları ve departmanların dönemsel planlarına müşteri memnuniyetine olumlu katkıda bulunacak hedefler koymaları ve müşteri memnuniyeti ölçümünün performans sistemine entegre edilmesi günümüzün rekabetçi pazar koşullarında başarılı olmak için kritik önem taşımaktadır.

Kurum Kültürü Geliştirme Danışmanlığı

“Bugün yaptığınız şeyi değiştirmezseniz, yarınlarınızın tamamı düne benzeyecektir.”
Jim Rohn

Kurumun tüm çalışanları tarafından paylaşılan inanç, anlayış ve kurallar bütünü kurum kültürünü oluşturur. Kurumdaki insan kaynakları uygulamaları ve oryantasyon faaliyetleri, kurum da geliştirilmesi istenen kültürün oluşturulmasında ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesinde büyük rol oynar. Kurumsal değerlerin tanımlanarak, var olan yetkinlikleri de kapsayacak davranışa dönük uygulamalarla kurum kültürü gelişiminin sağlanması hedeflenir.

Eğitim ve Gelişim Danışmanlığı“Sürekli gelişim, gecikmiş mükemmellikten daha iyidir.”


Mark Twain

Kurumların eğitim birimlerinin oluşturulması, yeniden yapılandırılması, eğitim tasarımlarının yapılandırılması ve iç eğitmenlerin yetiştirilip tasarlanan eğitimler doğrultusunda gelişimlerinin sağlanması hedeflenir.

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

“İnsan her şeyin ölçüsüdür.”

Protagoras

Kurumların vizyon ve misyonları kapsamında yeniden yapılandırma süreçleri tanımlanarak İnsan Kaynakları Sistemlerinin kurulumu çalışmaları hedeflenir.